Disclaimer

Deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door Holland Diervoeders B.V.. Holland Diervoeders B.V. is niet aansprakelijk voor enige directe dan wel indirecte schade, ontstaan door het gebruik van deze site of informatie daarvan, alsmede van websites waarnaar wordt verwezen. Aan de inhoud van deze site kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd op 08/02/2011 bij de rechtbank in Rotterdam met deponeringsnummer 10/2011.

Copyright

Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar gemaakt worden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Holland Diervoeders B.V.

Contactgegevens

Holland Diervoeders B.V.
Postbus 889
3300 AW Dordrecht
info@hollanddiervoeders.nl