Welk soort voer moet ik gebruiken?

Daarna geleidelijk overschakelen op een volledig menu van Teurlings sierwatervogelopfokkorrel, Teurlings (Micro) Premium.

Hoeveel voer moet ik geven?

De voeropname van eenden is sterk afhankelijk van ras, leeftijd en hoe de dieren gehouden worden.Teurlings hanteert de volgende richtlijn. Dieren gehouden binnen een afzetting twee keer per dag voorzien van 75-100 gram voer, waarbij jonge dieren altijd naar behoefte de beschikking moeten hebben over voer en vers drinkwater. Eenden gehouden zonder afzetting twee keer per dag 30-50gram (bij)voeren.